معدوم‌سازی بیش از 2 تن فرآورده دامی فاسد در جیرفت

معدوم‌سازی بیش از 2 تن فرآورده دامی فاسد در جیرفت
رئیس اداره دامپزشکی جیرفت گفت: طی ماه اخیر 2 هزار و 124 کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف در این شهرستان کشف و معدوم شد.

معدوم‌سازی بیش از 2 تن فرآورده دامی فاسد در جیرفت

رئیس اداره دامپزشکی جیرفت گفت: طی ماه اخیر 2 هزار و 124 کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف در این شهرستان کشف و معدوم شد.
معدوم‌سازی بیش از 2 تن فرآورده دامی فاسد در جیرفت

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author