معضل بیکاری؛ مقصر مردم یا مسؤولان

معضل بیکاری؛ مقصر مردم یا مسؤولان
بیکاری مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‏‌های اجتماعی، کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با پیکره اجتماع بوده و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبه‌رو می‌‏کند.

معضل بیکاری؛ مقصر مردم یا مسؤولان

بیکاری مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‏‌های اجتماعی، کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با پیکره اجتماع بوده و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبه‌رو می‌‏کند.
معضل بیکاری؛ مقصر مردم یا مسؤولان

پرشین موزیک

View more posts from this author