معوقات حقوق کارگران زغال‌سنگ تا پایان سال پرداخت می‌شود/ آغاز تحولات بزرگ در صنعت زغال کرمان

معوقات حقوق کارگران زغال‌سنگ تا پایان سال پرداخت می‌شود/ آغاز تحولات بزرگ در صنعت زغال کرمان
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از پرداخت عیدی و حقوق کارگران زغال‌سنگ تا پایان اسفند خبر داد.

معوقات حقوق کارگران زغال‌سنگ تا پایان سال پرداخت می‌شود/ آغاز تحولات بزرگ در صنعت زغال کرمان

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از پرداخت عیدی و حقوق کارگران زغال‌سنگ تا پایان اسفند خبر داد.
معوقات حقوق کارگران زغال‌سنگ تا پایان سال پرداخت می‌شود/ آغاز تحولات بزرگ در صنعت زغال کرمان

View more posts from this author