مقابله جدی با قاچاق کالا در اولویت قرار دارد

مقابله جدی با قاچاق کالا در اولویت قرار دارد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مقابله جدی با قاچاق کالا قبل از ورود به مرز، در مرز و حین عرضه در اولویت قرار دارد.

مقابله جدی با قاچاق کالا در اولویت قرار دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مقابله جدی با قاچاق کالا قبل از ورود به مرز، در مرز و حین عرضه در اولویت قرار دارد.
مقابله جدی با قاچاق کالا در اولویت قرار دارد

خرید بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author