مقابل جوسازی و ادعای بی‌ربط سعودی‌ها باید قاطعانه موضع‌گیری کرد

مقابل جوسازی و ادعای بی‌ربط سعودی‌ها باید قاطعانه موضع‌گیری کرد
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با تأکید بر اینکه ما این ادعای سعودی‌ها را بی‌ربط می‌دانیم، گفت: از مقامات دیپلماسی کشور می‌خواهیم که موضع‌گیری منطقی و قاطع در برابر این جوسازی‌های آل سعود داشته باشند.

مقابل جوسازی و ادعای بی‌ربط سعودی‌ها باید قاطعانه موضع‌گیری کرد

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با تأکید بر اینکه ما این ادعای سعودی‌ها را بی‌ربط می‌دانیم، گفت: از مقامات دیپلماسی کشور می‌خواهیم که موضع‌گیری منطقی و قاطع در برابر این جوسازی‌های آل سعود داشته باشند.
مقابل جوسازی و ادعای بی‌ربط سعودی‌ها باید قاطعانه موضع‌گیری کرد

View more posts from this author