مقتدایی زیر بار فشار برای استعفا نرفت / اعلام بازنشستگی یک برکناری محترمانه است

مقتدایی زیر بار فشار برای استعفا نرفت / اعلام بازنشستگی یک برکناری محترمانه است
یک منبع آگاه گفت: با رایزنی منتخبان مجلس در اعتراض به تغییرات گسترده در استان خوزستان توسط استاندار، دولت فشار زیادی برای استعفای استاندار آورد اما مقتدایی زیر بار نرفت و بالاخره توافق بر اعلام بازنشستگی برای برکناری محترمانه شد.

مقتدایی زیر بار فشار برای استعفا نرفت / اعلام بازنشستگی یک برکناری محترمانه است

یک منبع آگاه گفت: با رایزنی منتخبان مجلس در اعتراض به تغییرات گسترده در استان خوزستان توسط استاندار، دولت فشار زیادی برای استعفای استاندار آورد اما مقتدایی زیر بار نرفت و بالاخره توافق بر اعلام بازنشستگی برای برکناری محترمانه شد.
مقتدایی زیر بار فشار برای استعفا نرفت / اعلام بازنشستگی یک برکناری محترمانه است

فروش بک لینک

bluray movie download

View more posts from this author