ممنوعیت تردد انواع کامیون در محورهای گلوگاه، گرگان و جنگل گلستان

ممنوعیت تردد انواع کامیون در محورهای گلوگاه، گرگان و جنگل گلستان
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: با توجه به مصوبه کمیسیون ایمنی راه‎های کشور، از ساعت 6 صبح تا 22 روزهای 12 و 13 فروردین ماه، تردد انواع تریلر و کامیون در محورهای گلوگاه، گرگان، جنگل گلستان و چمن بید ممنوع است.

ممنوعیت تردد انواع کامیون در محورهای گلوگاه، گرگان و جنگل گلستان

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: با توجه به مصوبه کمیسیون ایمنی راه‎های کشور، از ساعت 6 صبح تا 22 روزهای 12 و 13 فروردین ماه، تردد انواع تریلر و کامیون در محورهای گلوگاه، گرگان، جنگل گلستان و چمن بید ممنوع است.
ممنوعیت تردد انواع کامیون در محورهای گلوگاه، گرگان و جنگل گلستان

فیلم سریال آهنگ

قدیر نیوز

View more posts from this author