منتخبان مجلس برای قدرشناسی از مردم تلاش خستگی‌ناپذیری را آغاز کنند

منتخبان مجلس برای قدرشناسی از مردم تلاش خستگی‌ناپذیری را آغاز کنند
نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: به منتخبان مجلس شورای اسلامی تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم برای قدرشناسی از مردم در رفع مشکلات و پیگیری مطالبات قانونی آنان خصوصا محرومان، تلاش جدی و خستگی‌ناپذیری را آغاز کنند.

منتخبان مجلس برای قدرشناسی از مردم تلاش خستگی‌ناپذیری را آغاز کنند

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: به منتخبان مجلس شورای اسلامی تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم برای قدرشناسی از مردم در رفع مشکلات و پیگیری مطالبات قانونی آنان خصوصا محرومان، تلاش جدی و خستگی‌ناپذیری را آغاز کنند.
منتخبان مجلس برای قدرشناسی از مردم تلاش خستگی‌ناپذیری را آغاز کنند

پرس نیوز

View more posts from this author