منتظران واقعی ظهور در امر به معروف اهتمام ویژه دارند

منتظران واقعی ظهور در امر به معروف اهتمام ویژه دارند
تولیت آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) با اشاره به اینکه ترویج امور خیر سبب زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان(عج) می‌شود، گفت: منتظران واقعی امام زمان(عج) در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اهتمام ویژه دارند.

منتظران واقعی ظهور در امر به معروف اهتمام ویژه دارند

تولیت آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) با اشاره به اینکه ترویج امور خیر سبب زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان(عج) می‌شود، گفت: منتظران واقعی امام زمان(عج) در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اهتمام ویژه دارند.
منتظران واقعی ظهور در امر به معروف اهتمام ویژه دارند
/*!normalize.css v1.1.2

View more posts from this author