مهاجم اسبق استقلال سرمربی جدید صبای قم

مهاجم اسبق استقلال سرمربی جدید صبای قم
مهاجم اسبق تیم فوتبال استقلال تهران به عنوان سرمربی جدید تیم صبای قم تا پایان فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور منصوب شد.

مهاجم اسبق استقلال سرمربی جدید صبای قم

مهاجم اسبق تیم فوتبال استقلال تهران به عنوان سرمربی جدید تیم صبای قم تا پایان فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور منصوب شد.
مهاجم اسبق استقلال سرمربی جدید صبای قم

View more posts from this author