مهاجم اسبق استقلال و پرسپولیس شاکی جدید صبا

مهاجم اسبق استقلال و پرسپولیس شاکی جدید صبا
مهاجم اسبق تیم‌های مطرح پرسپولیس و استقلال تهران به عنوان یکی از طلب‌کاران باشگاه صبای قم به فدراسیون فوتبال شکایت کرد.

مهاجم اسبق استقلال و پرسپولیس شاکی جدید صبا

مهاجم اسبق تیم‌های مطرح پرسپولیس و استقلال تهران به عنوان یکی از طلب‌کاران باشگاه صبای قم به فدراسیون فوتبال شکایت کرد.
مهاجم اسبق استقلال و پرسپولیس شاکی جدید صبا

View more posts from this author