مهار آتش‌سوزی جنگل‌های کوه نیر / اعزام بالگرد از استان فارس به منطقه

مهار آتش‌سوزی جنگل‌های کوه نیر / اعزام بالگرد از استان فارس به منطقه
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتش‌سوزی جنگل‌های کوه نیر خبر داد.

مهار آتش‌سوزی جنگل‌های کوه نیر / اعزام بالگرد از استان فارس به منطقه

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتش‌سوزی جنگل‌های کوه نیر خبر داد.
مهار آتش‌سوزی جنگل‌های کوه نیر / اعزام بالگرد از استان فارس به منطقه

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author