مهدی‌شهر میزبان یک لاله خوش‌نام و نشان دفاع مقدس می‌شود

مهدی‌شهر میزبان یک لاله خوش‌نام و نشان دفاع مقدس می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی‌شهر گفت: شهرستان مهدی‌شهر هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) میزبان یک لاله خوش‌نام و نشان دفاع مقدس می‌شود.

مهدی‌شهر میزبان یک لاله خوش‌نام و نشان دفاع مقدس می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی‌شهر گفت: شهرستان مهدی‌شهر هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) میزبان یک لاله خوش‌نام و نشان دفاع مقدس می‌شود.
مهدی‌شهر میزبان یک لاله خوش‌نام و نشان دفاع مقدس می‌شود

View more posts from this author