مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیر بودن اقتصاد هر کشور شیوع قاچاق است

مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیر بودن اقتصاد هر کشور شیوع قاچاق است
رئیس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیر بودن اقتصاد هر کشور شیوع قاچاق در بین مردم آن است، بنابراین برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران اسلامی در مقابل آسیب‌های گوناگون باید اقدام و عمل عاجل در ارتباط با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق شکل پیدا کند.

مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیر بودن اقتصاد هر کشور شیوع قاچاق است

رئیس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیر بودن اقتصاد هر کشور شیوع قاچاق در بین مردم آن است، بنابراین برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران اسلامی در مقابل آسیب‌های گوناگون باید اقدام و عمل عاجل در ارتباط با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق شکل پیدا کند.
مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیر بودن اقتصاد هر کشور شیوع قاچاق است

آپدیت نود 32 تریال

عکس

View more posts from this author