مه‌آلود بودن محورهای مازندران/ محور کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

مه‌آلود بودن محورهای مازندران/ محور کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود
رئیس پلیس راه مازندران گفت: در حال حاضر شاهد بارش پراکنده در برخی از محورها و مه رقیق در ارتفاعات محورهای مازندران هستیم.

مه‌آلود بودن محورهای مازندران/ محور کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

رئیس پلیس راه مازندران گفت: در حال حاضر شاهد بارش پراکنده در برخی از محورها و مه رقیق در ارتفاعات محورهای مازندران هستیم.
مه‌آلود بودن محورهای مازندران/ محور کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

View more posts from this author