موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس اردبیل سال آینده افتتاح می‌شود

موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس اردبیل سال آینده افتتاح می‌شود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل گفت: تا آخر سال آینده تلاش می‌کنیم تا بخش‌های عمده‌ای از موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان اردبیل را تکمیل کرده و به بهره‌برداری برسانیم.

موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس اردبیل سال آینده افتتاح می‌شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل گفت: تا آخر سال آینده تلاش می‌کنیم تا بخش‌های عمده‌ای از موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان اردبیل را تکمیل کرده و به بهره‌برداری برسانیم.
موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس اردبیل سال آینده افتتاح می‌شود

فروش بک لینک

فانتزی

View more posts from this author