موضوع انهدام و دستگیری باند متکدیان وابسته به پژاک در دست بررسی است/ با فضای مجازی از خبر انهدام باند متکدیان وابسته به پژاک مطلع شدم

موضوع انهدام و دستگیری باند متکدیان وابسته به پژاک در دست بررسی است/ با فضای مجازی از خبر انهدام باند متکدیان وابسته به پژاک مطلع شدم
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع خبر منتشر شده در کانال‌های تلگرامی مبنی بر دستگیری و انهدام یک باند تکدی‌گری وابسته به گروه‌های پژاک در ارومیه در دست بررسی است.

موضوع انهدام و دستگیری باند متکدیان وابسته به پژاک در دست بررسی است/ با فضای مجازی از خبر انهدام باند متکدیان وابسته به پژاک مطلع شدم

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع خبر منتشر شده در کانال‌های تلگرامی مبنی بر دستگیری و انهدام یک باند تکدی‌گری وابسته به گروه‌های پژاک در ارومیه در دست بررسی است.
موضوع انهدام و دستگیری باند متکدیان وابسته به پژاک در دست بررسی است/ با فضای مجازی از خبر انهدام باند متکدیان وابسته به پژاک مطلع شدم

View more posts from this author