مچ‌اندازان کشور در طبس زورآزمایی می‌کنند

مچ‌اندازان کشور در طبس زورآزمایی می‌کنند
رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان‌جنوبی گفت: هجدهمین دور مسابقات قهرمانی مچ‌اندازی باشگاه‌های کشور انتخابی تیم ملی در طبس برگزار می‌شود.

مچ‌اندازان کشور در طبس زورآزمایی می‌کنند

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان‌جنوبی گفت: هجدهمین دور مسابقات قهرمانی مچ‌اندازی باشگاه‌های کشور انتخابی تیم ملی در طبس برگزار می‌شود.
مچ‌اندازان کشور در طبس زورآزمایی می‌کنند

View more posts from this author