میانگین حیوان‌گزیدگی در رفسنجان 2 برابر کشوری/ وعده‌های توخالی همچنان پاس‌کاری می‌شوند

میانگین حیوان‌گزیدگی در رفسنجان 2 برابر کشوری/ وعده‌های توخالی همچنان پاس‌کاری می‌شوند
معضل سگ‌های ولگرد در رفسنجان ادامه دارد و هر روز اخبار زیادی از زخمی‌شدن شهروندان و روستائیان توسط سگ‌های ولگرد در این شهرستان شنیده می‌شود، در کنار وحشت ساکنان این منطقه همچنان مسؤولان وعده جمع‌آوری این حیوانات را پاسکاری می کنند.

میانگین حیوان‌گزیدگی در رفسنجان 2 برابر کشوری/ وعده‌های توخالی همچنان پاس‌کاری می‌شوند

معضل سگ‌های ولگرد در رفسنجان ادامه دارد و هر روز اخبار زیادی از زخمی‌شدن شهروندان و روستائیان توسط سگ‌های ولگرد در این شهرستان شنیده می‌شود، در کنار وحشت ساکنان این منطقه همچنان مسؤولان وعده جمع‌آوری این حیوانات را پاسکاری می کنند.
میانگین حیوان‌گزیدگی در رفسنجان 2 برابر کشوری/ وعده‌های توخالی همچنان پاس‌کاری می‌شوند

View more posts from this author