میخائیلوف: با 2 اشتباه به ذوب‌آهن باختیم

میخائیلوف: با 2 اشتباه به ذوب‌آهن باختیم
سرمربی تیم فوتبال لوکوموتیو تاشکند گفت: دو اشتباه داشتیم و دو گل خوردیم و به ذوب‌آهن باختیم.

میخائیلوف: با 2 اشتباه به ذوب‌آهن باختیم

سرمربی تیم فوتبال لوکوموتیو تاشکند گفت: دو اشتباه داشتیم و دو گل خوردیم و به ذوب‌آهن باختیم.
میخائیلوف: با 2 اشتباه به ذوب‌آهن باختیم

View more posts from this author