میزبانی آملی‌ها از رقابت‌های بوکس مازندران پس از 10 سال

میزبانی آملی‌ها از رقابت‌های بوکس مازندران پس از 10 سال
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل گفت: بعد از گذشت حدود 10 سال این شهرستان توانست بار دیگر در رویداد مهم قهرمانی بوکس استان مازندران در رده سنی جوانان میزبانی شایسته‌ای داشته باشد.

میزبانی آملی‌ها از رقابت‌های بوکس مازندران پس از 10 سال

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل گفت: بعد از گذشت حدود 10 سال این شهرستان توانست بار دیگر در رویداد مهم قهرمانی بوکس استان مازندران در رده سنی جوانان میزبانی شایسته‌ای داشته باشد.
میزبانی آملی‌ها از رقابت‌های بوکس مازندران پس از 10 سال

بک لینک رنک 7

فانتزی

View more posts from this author