میوه شب عید استان تهران تأمین شد/ نمایشگاه‌های بهاره از 10 اسفند برپا می‌شوند

میوه شب عید استان تهران تأمین شد/ نمایشگاه‌های بهاره از 10 اسفند برپا می‌شوند
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از تأمین میوه موردنیاز شب عید در استان تهران خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های بهاره از 10 اسفند در این استان برپا می‌شوند.

میوه شب عید استان تهران تأمین شد/ نمایشگاه‌های بهاره از 10 اسفند برپا می‌شوند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از تأمین میوه موردنیاز شب عید در استان تهران خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های بهاره از 10 اسفند در این استان برپا می‌شوند.
میوه شب عید استان تهران تأمین شد/ نمایشگاه‌های بهاره از 10 اسفند برپا می‌شوند
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

View more posts from this author