ناکامی مدافعین حرم قم در صعود به فینال لیگ برتر کشتی ایران

ناکامی مدافعین حرم قم در صعود به فینال لیگ برتر کشتی ایران
کشتی‌گیران تیم شهدای مدافع حرم قم با شکست در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات لیگ کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور از صعود به فینال این مسابقات باز ماندند.

ناکامی مدافعین حرم قم در صعود به فینال لیگ برتر کشتی ایران

کشتی‌گیران تیم شهدای مدافع حرم قم با شکست در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات لیگ کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور از صعود به فینال این مسابقات باز ماندند.
ناکامی مدافعین حرم قم در صعود به فینال لیگ برتر کشتی ایران

View more posts from this author