ناکامی یاسین‌پیشرو قم در پایان لیگ برتر تکواندو

ناکامی یاسین‌پیشرو قم در پایان لیگ برتر تکواندو
مربی تیم تکواندو یاسین‌پیشرو قم از پایان رقابت این تیم در فصل 1396 لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور با کسب رتبه پنجم خبر داد.

ناکامی یاسین‌پیشرو قم در پایان لیگ برتر تکواندو

مربی تیم تکواندو یاسین‌پیشرو قم از پایان رقابت این تیم در فصل 1396 لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور با کسب رتبه پنجم خبر داد.
ناکامی یاسین‌پیشرو قم در پایان لیگ برتر تکواندو

View more posts from this author