نایب قهرمانی ورزشکار چهارمحالی در مسابقات بین‌المللی جوجیتسو

نایب قهرمانی ورزشکار چهارمحالی در مسابقات بین‌المللی جوجیتسو
ورزشکار چهارمحال و بختیاری در مسابقات بین‌المللی جوجیتسو کرواسی به مقام نایب قهرمانی رسید.

نایب قهرمانی ورزشکار چهارمحالی در مسابقات بین‌المللی جوجیتسو

ورزشکار چهارمحال و بختیاری در مسابقات بین‌المللی جوجیتسو کرواسی به مقام نایب قهرمانی رسید.
نایب قهرمانی ورزشکار چهارمحالی در مسابقات بین‌المللی جوجیتسو

View more posts from this author