نباید در ادارات جامعه اسلامی رشوه داشته باشیم/ تکریم ارباب رجوع در برخی ادارات انجام نمی‌شود

نباید در ادارات جامعه اسلامی رشوه داشته باشیم/ تکریم ارباب رجوع در برخی ادارات انجام نمی‌شود
مسؤول بسیج کارمندی کشور با اعلام اینکه تکریم ارباب رجوع اقدام ترک شده در برخی از ادارات است، گفت: نباید در ادارات منتسب به جامعه اسلامی پدیده‌ای به نام رشوه داشته باشیم.

نباید در ادارات جامعه اسلامی رشوه داشته باشیم/ تکریم ارباب رجوع در برخی ادارات انجام نمی‌شود

مسؤول بسیج کارمندی کشور با اعلام اینکه تکریم ارباب رجوع اقدام ترک شده در برخی از ادارات است، گفت: نباید در ادارات منتسب به جامعه اسلامی پدیده‌ای به نام رشوه داشته باشیم.
نباید در ادارات جامعه اسلامی رشوه داشته باشیم/ تکریم ارباب رجوع در برخی ادارات انجام نمی‌شود

بک لینک قوی

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author