نباید نسبت به انقلاب اسلامی بی‎‌تفاوت بود/ حمایت قاطع از انقلاب داشته باشیم

نباید نسبت به انقلاب اسلامی بی‎‌تفاوت بود/ حمایت قاطع از انقلاب داشته باشیم
امام جمعه همدان با بیان اینکه علاوه بر 60 هزار شهید پیش از انقلاب هرکس از ابتدای صدر اسلام به شهادت رسیده در پیروزی انقلاب اسلامی موثر بوده است، گفت: از این نظر باید بیحالی و بی‌تفاوتی را کنار گذاشته و از انقلاب خود حمایت قاطع کنیم.

نباید نسبت به انقلاب اسلامی بی‎‌تفاوت بود/ حمایت قاطع از انقلاب داشته باشیم

امام جمعه همدان با بیان اینکه علاوه بر 60 هزار شهید پیش از انقلاب هرکس از ابتدای صدر اسلام به شهادت رسیده در پیروزی انقلاب اسلامی موثر بوده است، گفت: از این نظر باید بیحالی و بی‌تفاوتی را کنار گذاشته و از انقلاب خود حمایت قاطع کنیم.
نباید نسبت به انقلاب اسلامی بی‎‌تفاوت بود/ حمایت قاطع از انقلاب داشته باشیم

View more posts from this author