نجات مرد گمشده در کوه‌های زیاران

نجات مرد گمشده در کوه‌های زیاران
معاون امداد و نجات هلال احمر استان قزوین از نجات فردی در ارتفاعات کوه‌های زیاران خبر داد.

نجات مرد گمشده در کوه‌های زیاران

معاون امداد و نجات هلال احمر استان قزوین از نجات فردی در ارتفاعات کوه‌های زیاران خبر داد.
نجات مرد گمشده در کوه‌های زیاران

View more posts from this author