نخستین المپیاد ورزشی گلستان با حضور وزیر ورزش و جوانان آغاز شد

نخستین المپیاد ورزشی گلستان با حضور وزیر ورزش و جوانان آغاز شد
نخستین المپیاد ورزشی استان گلستان با محوریت اجلاسیه 4 هزار شهید این استان با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی آزادی شهرستان گرگان آغاز شد.

نخستین المپیاد ورزشی گلستان با حضور وزیر ورزش و جوانان آغاز شد

نخستین المپیاد ورزشی استان گلستان با محوریت اجلاسیه 4 هزار شهید این استان با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی آزادی شهرستان گرگان آغاز شد.
نخستین المپیاد ورزشی گلستان با حضور وزیر ورزش و جوانان آغاز شد

آپدیت نود 32 بروز

فانتزی

View more posts from this author