نخستین تصاویر از خسارات‌ زمین‌لرزه سرپل ذهاب/ زلزله 23 مصدوم برجای گذاشت/ چهارمین پس‌لرزه قوی‌تر شد

نخستین تصاویر از خسارات‌ زمین‌لرزه سرپل ذهاب/ زلزله 23 مصدوم برجای گذاشت/ چهارمین پس‌لرزه قوی‌تر شد
زلزله‌ای به بزرگی 5.3 ریشتر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.

نخستین تصاویر از خسارات‌ زمین‌لرزه سرپل ذهاب/ زلزله 23 مصدوم برجای گذاشت/ چهارمین پس‌لرزه قوی‌تر شد

زلزله‌ای به بزرگی 5.3 ریشتر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.
نخستین تصاویر از خسارات‌ زمین‌لرزه سرپل ذهاب/ زلزله 23 مصدوم برجای گذاشت/ چهارمین پس‌لرزه قوی‌تر شد

View more posts from this author