نخستین خط اتوبوس‌ برقی تبریز اردیبهشت‌ راه‌اندازی می‌شود/ خرید 20 دستگاه اتوبوس برقی

نخستین خط اتوبوس‌ برقی تبریز اردیبهشت‌ راه‌اندازی می‌شود/ خرید 20 دستگاه اتوبوس برقی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، از بهره‌برداری اولین فاز اتوبوس‌های برقی خبر داد.

نخستین خط اتوبوس‌ برقی تبریز اردیبهشت‌ راه‌اندازی می‌شود/ خرید 20 دستگاه اتوبوس برقی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، از بهره‌برداری اولین فاز اتوبوس‌های برقی خبر داد.
نخستین خط اتوبوس‌ برقی تبریز اردیبهشت‌ راه‌اندازی می‌شود/ خرید 20 دستگاه اتوبوس برقی

باشگاه خبری ورزشی

نخبگان

View more posts from this author