نخستین مؤسسه آموزشی، مطبوعاتی و رسانه‌ای در استان بوشهر افتتاح شد

نخستین مؤسسه آموزشی، مطبوعاتی و رسانه‌ای در استان بوشهر افتتاح شد
نخستین موسسه آموزشی، مطبوعاتی و رسانه‌ای در استان بوشهر با کسب مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.

نخستین مؤسسه آموزشی، مطبوعاتی و رسانه‌ای در استان بوشهر افتتاح شد

نخستین موسسه آموزشی، مطبوعاتی و رسانه‌ای در استان بوشهر با کسب مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.
نخستین مؤسسه آموزشی، مطبوعاتی و رسانه‌ای در استان بوشهر افتتاح شد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author