نخستین نشست قرارگاه جهادی احمدفداله

نخستین نشست قرارگاه جهادی احمدفداله
نخستین گردهمایی مسئولان قرارگاه جهادی احمد‌فداله با حضور فرمانده سپاه ولیعصر(عج)، رئیس سازمان بسیج سازندگی و رئیس سازمان بسیج عشایر همراه با بازدید از دهستان‌های مختلف احمدفداله برگزار شد.

نخستین نشست قرارگاه جهادی احمدفداله

نخستین گردهمایی مسئولان قرارگاه جهادی احمد‌فداله با حضور فرمانده سپاه ولیعصر(عج)، رئیس سازمان بسیج سازندگی و رئیس سازمان بسیج عشایر همراه با بازدید از دهستان‌های مختلف احمدفداله برگزار شد.
نخستین نشست قرارگاه جهادی احمدفداله

View more posts from this author