نخستین نیروگاه خورشیدی استان یزد به بهره‌برداری رسید

نخستین نیروگاه خورشیدی استان یزد به بهره‌برداری رسید
نخستین نیروگاه خورشیدی استان یزد هم‌زمان با سومین روز از ایام‌الله دهه فجر با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

نخستین نیروگاه خورشیدی استان یزد به بهره‌برداری رسید

نخستین نیروگاه خورشیدی استان یزد هم‌زمان با سومین روز از ایام‌الله دهه فجر با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.
نخستین نیروگاه خورشیدی استان یزد به بهره‌برداری رسید

View more posts from this author