نرخ بیکاری 11.6 درصدی در استان ایلام

نرخ بیکاری 11.6 درصدی در استان ایلام
استاندار ایلام گفت: استان ایلام با وجود ظرفیت هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی دارای نرخ بیکاری 11.6 درصد است.

نرخ بیکاری 11.6 درصدی در استان ایلام

استاندار ایلام گفت: استان ایلام با وجود ظرفیت هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی دارای نرخ بیکاری 11.6 درصد است.
نرخ بیکاری 11.6 درصدی در استان ایلام

View more posts from this author