نساجی، مس را در خانه متوقف کرد/ تساوی شاگردان نکونام در زمین رفسنجان

نساجی، مس را در خانه متوقف کرد/ تساوی شاگردان نکونام در زمین رفسنجان
تیم فوتبال نساجی مازندران که در هفته گذشته توانسته بود 3 امتیاز شیرین را به خود اختصاص دهد امروز در زمین رفسنجان به تساوی بدون گل رضایت داد.

نساجی، مس را در خانه متوقف کرد/ تساوی شاگردان نکونام در زمین رفسنجان

تیم فوتبال نساجی مازندران که در هفته گذشته توانسته بود 3 امتیاز شیرین را به خود اختصاص دهد امروز در زمین رفسنجان به تساوی بدون گل رضایت داد.
نساجی، مس را در خانه متوقف کرد/ تساوی شاگردان نکونام در زمین رفسنجان

View more posts from this author