نسخه قابل تامل امام جمعه آستارا برای کاهش التهابات بازار ارز

نسخه قابل تامل امام جمعه آستارا برای کاهش التهابات بازار ارز
امام‌جمعه آستارا با تأکید بر اینکه دولت نیز در بحث افزایش نرخ دلار و وجود التهاب در بازار ارز مقصر است، گفت: به دولت پیشنهاد می‌شود به افرادی که قصد سفر به جمهوری آذربایجان، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه را دارند به جای دلار، پول کشور مقصد را بدهد تا شاهد التهاب در بازار ارز نباشیم.

نسخه قابل تامل امام جمعه آستارا برای کاهش التهابات بازار ارز

امام‌جمعه آستارا با تأکید بر اینکه دولت نیز در بحث افزایش نرخ دلار و وجود التهاب در بازار ارز مقصر است، گفت: به دولت پیشنهاد می‌شود به افرادی که قصد سفر به جمهوری آذربایجان، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه را دارند به جای دلار، پول کشور مقصد را بدهد تا شاهد التهاب در بازار ارز نباشیم.
نسخه قابل تامل امام جمعه آستارا برای کاهش التهابات بازار ارز

View more posts from this author