نشست فعالان مردمی جهاد و شهادت خوزستان برگزار می‌شود

نشست فعالان مردمی جهاد و شهادت خوزستان برگزار می‌شود
دبیر مجمع فعالان جهاد و شهادت گفت: نشست فعالان مردمی جهاد و شهادت استان خوزستان و سایر استان‌ها که در ایام راهیان نور در منطقه حضور دارند، 25 اسفندماه در پادگان شهید حبیب‌الهی اهواز برگزار می‌شود.

نشست فعالان مردمی جهاد و شهادت خوزستان برگزار می‌شود

دبیر مجمع فعالان جهاد و شهادت گفت: نشست فعالان مردمی جهاد و شهادت استان خوزستان و سایر استان‌ها که در ایام راهیان نور در منطقه حضور دارند، 25 اسفندماه در پادگان شهید حبیب‌الهی اهواز برگزار می‌شود.
نشست فعالان مردمی جهاد و شهادت خوزستان برگزار می‌شود

View more posts from this author