نشست ویژه روسای هیأت‌های ورزشی هرمزگان با امیررضا خادم

نشست ویژه روسای هیأت‌های ورزشی هرمزگان با امیررضا خادم
مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان گفت: نشست ویژه‌ای با حضور روسای هیأت‌های ورزشی استان هرمزگان و معاون امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

نشست ویژه روسای هیأت‌های ورزشی هرمزگان با امیررضا خادم

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان گفت: نشست ویژه‌ای با حضور روسای هیأت‌های ورزشی استان هرمزگان و معاون امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.
نشست ویژه روسای هیأت‌های ورزشی هرمزگان با امیررضا خادم

میهن دانلود

View more posts from this author