نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان در زنجان برگزار می‌شود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان در زنجان برگزار می‌شود
رئیس امور کتابخانه‌های عمومی شهرستان زنجان از اجرای طرح نشست‌های کتاب‌خوان در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ مطالعه در زنجان خبر داد و گفت: نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان در زنجان برگزار می‌شود.

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان در زنجان برگزار می‌شود

رئیس امور کتابخانه‌های عمومی شهرستان زنجان از اجرای طرح نشست‌های کتاب‌خوان در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ مطالعه در زنجان خبر داد و گفت: نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان در زنجان برگزار می‌شود.
نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان در زنجان برگزار می‌شود

بک لینک رنک 6

اس ام اس جدید

View more posts from this author