نصب تابلوهای تعیین حوزه استحفاظی در 4 محور اصلی اردبیل

نصب تابلوهای تعیین حوزه استحفاظی در 4 محور اصلی اردبیل
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردبیل از نصب تابلوهای اعلام ابتدا و انتهای حوزه استحفاظی در 4 محور اصلی شهرستان اردبیل خبر داد.

نصب تابلوهای تعیین حوزه استحفاظی در 4 محور اصلی اردبیل

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردبیل از نصب تابلوهای اعلام ابتدا و انتهای حوزه استحفاظی در 4 محور اصلی شهرستان اردبیل خبر داد.
نصب تابلوهای تعیین حوزه استحفاظی در 4 محور اصلی اردبیل

آپدیت نود 32 جدید امروز

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author