نصب 1500 چادر در سطح بوستان‌ها و مراکز اسکان اضطراری قم

نصب 1500 چادر در سطح بوستان‌ها و مراکز اسکان اضطراری قم
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از نصب بیش از هزار و 500 چادر در سطح بوستان‌های اسکان اضطراری شهر در شب گذشته خبر داد.

نصب 1500 چادر در سطح بوستان‌ها و مراکز اسکان اضطراری قم

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از نصب بیش از هزار و 500 چادر در سطح بوستان‌های اسکان اضطراری شهر در شب گذشته خبر داد.
نصب 1500 چادر در سطح بوستان‌ها و مراکز اسکان اضطراری قم

بازار بورس

شبکه خانگی

View more posts from this author