نظام تعلیم و تربیت نیازمند طراحی بومی‌‌ ـ اسلامی است

نظام تعلیم و تربیت نیازمند طراحی بومی‌‌ ـ اسلامی است
دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گیلان گفت: تغییر بنیادین نظام تعلیم و تربیت کشور نیازمند طراحی بومی‌ ـ اسلامی است.

نظام تعلیم و تربیت نیازمند طراحی بومی‌‌ ـ اسلامی است

دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گیلان گفت: تغییر بنیادین نظام تعلیم و تربیت کشور نیازمند طراحی بومی‌ ـ اسلامی است.
نظام تعلیم و تربیت نیازمند طراحی بومی‌‌ ـ اسلامی است

فروش بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author