نظر فراکسیون نمایندگان ولایی برای استیضاح وزرا فردا اعلام می‌شود

نظر فراکسیون نمایندگان ولایی برای استیضاح وزرا فردا اعلام می‌شود
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از برگزاری جلسه اعلام نظر نهایی فراکسیون مطبوعش برای استیضاح سه وزیر دولت دوازدهم خبر داد و گفت: فردا صبح اعلام خواهد شد که آیا آتش به اختیار باشد یا فراکسیونی نظر داده شود.

نظر فراکسیون نمایندگان ولایی برای استیضاح وزرا فردا اعلام می‌شود

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از برگزاری جلسه اعلام نظر نهایی فراکسیون مطبوعش برای استیضاح سه وزیر دولت دوازدهم خبر داد و گفت: فردا صبح اعلام خواهد شد که آیا آتش به اختیار باشد یا فراکسیونی نظر داده شود.
نظر فراکسیون نمایندگان ولایی برای استیضاح وزرا فردا اعلام می‌شود

View more posts from this author