نفوذ علم در جان آدمی موجب افزایش عقل می‌شود

نفوذ علم در جان آدمی موجب افزایش عقل می‌شود
نماینده ولی‌ فقیه در استان قزوین علم را ابزاری در خدمت عقل معرفی کرد و گفت: اگر علم تنها در حافظه انسان باقی بماند رشدی نخواهد داشت اما اگر علم در جان آدمی نفوذ کند، موجب افزایش عقل می‌شود.

نفوذ علم در جان آدمی موجب افزایش عقل می‌شود

نماینده ولی‌ فقیه در استان قزوین علم را ابزاری در خدمت عقل معرفی کرد و گفت: اگر علم تنها در حافظه انسان باقی بماند رشدی نخواهد داشت اما اگر علم در جان آدمی نفوذ کند، موجب افزایش عقل می‌شود.
نفوذ علم در جان آدمی موجب افزایش عقل می‌شود

بک لینک رنک 1

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author