نمایشگاه جهادی ولی نعمتان در استان البرز برپا می‌شود

نمایشگاه جهادی ولی نعمتان در استان البرز برپا می‌شود
مسؤول قرارگاه جهادی حضرت صاحب الامر (عج) استان البرز گفت: همزمان با شب‌های قدر نمایشگاه جهادی ولی نعمتان در ناحیه سپاه امام حسین (ع) کرج برگزار می‌شود.

نمایشگاه جهادی ولی نعمتان در استان البرز برپا می‌شود

مسؤول قرارگاه جهادی حضرت صاحب الامر (عج) استان البرز گفت: همزمان با شب‌های قدر نمایشگاه جهادی ولی نعمتان در ناحیه سپاه امام حسین (ع) کرج برگزار می‌شود.
نمایشگاه جهادی ولی نعمتان در استان البرز برپا می‌شود

طاووس موزیک

View more posts from this author