نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در شیراز‎

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در شیراز‎
دهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، هفت‌سین و سفره‌آرایی از هفتم تا یازدهم اسفندماه از ساعت 16 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس واقع در شهرک گلستان شیراز دایر است.

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در شیراز‎

دهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، هفت‌سین و سفره‌آرایی از هفتم تا یازدهم اسفندماه از ساعت 16 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس واقع در شهرک گلستان شیراز دایر است.
نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در شیراز‎
!0===a.adult)&&”0″===ds(“false”===a.adult

View more posts from this author