نمایشگاه کتاب و نرم‌افزارهای آموزشی در شهرستان نور برگزار می‌شود

نمایشگاه کتاب و نرم‌افزارهای آموزشی در شهرستان نور برگزار می‌شود
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه نور گفت: نمایشگاه کتاب و نرم‌افزارهای آموزشی به مناسبت هفته عقیدتی سپاه در شهرستان نور برگزار می‌شود.

نمایشگاه کتاب و نرم‌افزارهای آموزشی در شهرستان نور برگزار می‌شود

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه نور گفت: نمایشگاه کتاب و نرم‌افزارهای آموزشی به مناسبت هفته عقیدتی سپاه در شهرستان نور برگزار می‌شود.
نمایشگاه کتاب و نرم‌افزارهای آموزشی در شهرستان نور برگزار می‌شود

wolrd press news

View more posts from this author