نماینده ولی فقیه در استان فارس استعفا نداده است/ اخبار فضای مجازی تکذیب می‌شود

نماینده ولی فقیه در استان فارس استعفا نداده است/ اخبار فضای مجازی تکذیب می‌شود
مسؤول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس ضمن تکذیب اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون نماینده ولی فقیه در این استان گفت: استعفای آیت‌الله ایمانی تکذیب می‎شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس استعفا نداده است/ اخبار فضای مجازی تکذیب می‌شود

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس ضمن تکذیب اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون نماینده ولی فقیه در این استان گفت: استعفای آیت‌الله ایمانی تکذیب می‎شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس استعفا نداده است/ اخبار فضای مجازی تکذیب می‌شود

View more posts from this author