نماینده ولی فقیه در استان فارس استعفا کرد+ متن استعفانامه

نماینده ولی فقیه در استان فارس استعفا کرد+ متن استعفانامه
آیت‌الله اسدالله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس در نامه‌ای به مقام معظم رهبری استعفای خود را اعلام کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس استعفا کرد+ متن استعفانامه

آیت‌الله اسدالله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس در نامه‌ای به مقام معظم رهبری استعفای خود را اعلام کرد.
نماینده ولی فقیه در استان فارس استعفا کرد+ متن استعفانامه

View more posts from this author